Chi tiết sản phẩm

s43

TĂNG CƯỜNG BẰNG CÁC THANH THÉP GÓC

Product Description

-Khoảng cách tăng cứng phụ thuộc vào kích thước và yêu cầu của độ cứng vững

Y≤ 50mm

Y≤ 30mm đối với ống có áp suất dương

Y≤ 200mm đối với ống có áp suất âm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “TĂNG CƯỜNG BẰNG CÁC THANH THÉP GÓC”