Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm lấy mong muốn và lợi ích của khách hàng làm trung tâm cho mọi quyết định, tập thể cán bộ công nhân viên Đức Tín không ngừng phấn đấu với mong muốn mang lại cho khách hàng những giá trị nổi trội thông qua các dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất

Công ty CP Kỹ Thuật và Dịch Vụ Đức Tín luôn đặt trách nhiệm, năng lực và uy tín chất lượng của mình vào mỗi công trình. Từ mục tiêu, phương châm ấy, chúng tôi cam kết:

Đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ cung ứng nhân sự và thiết bị, tư vấn kỹ thuật, giám định, thử nghiệm, quản lý dự án, đào tạo và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Duy trì tính hiệu lực và cải tiến liên tục hệ thống Quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn

Cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất trang thiết bị để thực hiện tốt việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Với khẩu hiệu:

AN TOÀN, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Cam kết quản lý chặt chẽ các quy trình làm việc cùng với việc kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn lao động, chúng tôi đã và đang hướng tới:

Duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu lực việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ

Thu thập và phân tích các yêu cầu để đáp ứng ngày cả các yêu cầu còn tiềm ẩn của khách hàng

Chăm sóc khách hàng hiệu quả, gia tăng các mối quan hệ khách hàng mới

Nâng cao, đầu tư vào công nghệ, kỹ thuật đảm bảo chất lượng đội ngũ con người chuyên môn

Kiểm soát các thay đổi, kiểm soát rủi ro và đảm bảo ứng phó với các sự cố xảy ra trong quá trình cung ứng dịch vụ