Giới thiệu

Công ty Cô phần Kỹ Thuật và Dịch Vụ Đức Tín

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng đối với chúng tôi trong thời gian qua.

Công ty Cô phần Kỹ Thuật và Dịch Vụ Đức Tín được ra đời vào ngày 23 tháng 3 năm 2017 trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triên và đôi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của đất nước.

Xem nhiều hơn ...